menu

Giả thuyết One Piece: Nếu một người "không bình thường" ăn trái ác quỷ Hito Hito no Mi thì sẽ có chuyện gì xảy ra?

  • 5 lượt xem

Công ty Elex Media cấp quyền xuất bản bộ manga Bakemonogatari của tác giả Oh! great

  • 6 lượt xem

Manga Haikyu!! sẽ tạm hoãn 1 tuần để tác giả nghiên cứu sâu hơn cho tác phẩm của mình

  • 9 lượt xem

Kimetsu no Yaiba chương 178: Hồi ức kết thúc, Kokushibo chính thức bị tiêu diệt

  • 20 lượt xem

Giả thuyết One Piece: Nếu một người "không bình thường" ăn trái ác quỷ Hito Hito no Mi thì sẽ có chuyện gì xảy ra?

  • 5 lượt xem

Công ty Elex Media cấp quyền xuất bản bộ manga Bakemonogatari của tác giả Oh! great

  • 6 lượt xem

Manga Haikyu!! sẽ tạm hoãn 1 tuần để tác giả nghiên cứu sâu hơn cho tác phẩm của mình

  • 9 lượt xem

Kimetsu no Yaiba chương 178: Hồi ức kết thúc, Kokushibo chính thức bị tiêu diệt

  • 20 lượt xem