menu

Rửa mắt ngày đầu tuần với bộ ảnh cosplay Nero Claudius trong Fate/Extella

  • Nguyễn Toàn Thắng

Bộ ảnh Cosplay Anime Gintama đầy hài hước của Coser người Trung Quốc

  • 左藤 和真

Comiket 94 Enako Cosplay Asuna làm tan chảy con tim người xem

  • 左藤 和真

Rửa mắt ngày đầu tuần với bộ ảnh cosplay Nero Claudius trong Fate/Extella

  • Nguyễn Toàn Thắng

Bộ ảnh Cosplay Anime Gintama đầy hài hước của Coser người Trung Quốc

  • 左藤 和真

Comiket 94 Enako Cosplay Asuna làm tan chảy con tim người xem

  • 左藤 和真